PC-R50M019
3.69
0,oo din
Akcijska
Cena:
2.690,00 RSD

ili 2 u setu:
2 kom. = 5.090,00 RSD


Rasterivač zmija

PC-R50M019
- Stop Reptile-PVC-Klasični


Namenjen je za:
unutrašnju upotrebu u zgradi,
moguća je i spoljna primena u dvoriątu
.
Primena: protiv gmizavaca zmija i guątera.
Indikacija rada aparata: vizuelna i tonska.

Pokriva: na otvorenom terenu 30 do 50 metara u prečniku tj. 15 do 25 metara u poluprečniku. U objektima - u prostoriji u kojoj je postavljen i u susednim prostorijama.


Principi Dejstva:
ULTRAZVUČNI TALASI Aparat emituje frekvencije iz oblasti ultrazvuka koje deluju iritirajuće do bolno na CNS i PNS gmizavaca. Usled čega gmizavci beľe odnosno napuątaju ątićeni prostor.
ELEKTROMAGNETNE PULSIRAJUĆE VIBRACIJE
DIGITALNA SINHRONIZACIJA. Automatska promena ultrazvučnih oscilacija.

SEIZMIČKI TALASI (SEIZMIČKI POTRESI - VIBRACIJE)
Gmizavci ih osećaju kao najavu seuzmičkih udara (zemljotresa),
pa instinktivno beľe.

ZVUČNI TALASI. Aparat emituje i zvučne talase - niskog intenziteta, koji se mogu isključiti odnosno ponovo uključiti.

Bez hemijskih sredstava, bez ątetnih supstanci, bez mirisa.

Karakteristike: Mikro-SMD tehnologija. Pouzdan Efikasan Dugovečan.

Napajanje aparata: DVE opcije napajanja su moguće na svakom aparatu.
.
220 volti - struja gradske mreľe ( kućna struja ).
Baterja od 9 volti ( za objekte gde nema struje od 220 volti - garaľe, čardaci, ambari, prevozna sredstva i drugi objekti ).

Apsolutno bezbedan aparat. Bez hemikalija, nema ątetnih dejstava po zdravlje ljudi, nema ątetnih dejstava na kućne ljubimce i domaće ľivotinje, deluje samo na gmizavce - zmije i guątere.

Radni vek eksploatacije aparata: Dugotrajan.
Boje / Color: Green Black White.
Garancija: DA. Uz aparat se isporučuje overena pismena garancija na proizvod.
U skladu sa Uslovima kupovine i koriąćenja kao ugovornim odnosom, predstavljenim na sajtu Tehnomedicina.rs bez obzira na način kupovnne (internet narudľbina, telefonski poziv, lična kupovina).

Isporuka Aparata: Pouzećem - Poątom - "Post Expres" (Poąta Srbije).
Cena dostave poąiljke:
Post Expresom: 290,00 do 320,00 RSD. ( za 1 do 2 aparata u poąiljci ).

Vreme isporuke poąiljke:
za 1 dan. Maksimalno do 2 radna dana.


Akcijska Cena: 2.690,oo RSD

li 2 u setu: 2 kom. = 5.090,00 RSD

Ocenjivanje aparata

Upiąite serijski broj ( Bar kod )
vaąeg aparata = verifikacija:

*
Ocenite od 1 do 5


PC-R50M-018
3.290,oo din

Akcijska
Cena:
2.290,00 RSD

ili 2 u setu:
2 kom. = 4.290,00 RSDRasterivač zmija
PC-R50M-018 - Stop Reptile


Metalni Blindiran Vodootporan.

Sve opcije primene su moguće unutrašnja i spoljna na otvorenom terenu - dvoriątu i u objektima - zgradama.

Primena: protiv
gmizavaca zmija i guątera.
Indikacija rada aparata: vizuelna i tonska.
Pokriva: na otvorenom terenu 30 do 50 metara u prečniku tj. 15 do 25 metara u poluprečniku. U objektima - u prostoriji u kojoj je postavljen i u susednim prostorijama.


Principi Dejstva:
ULTRAZVUČNI TALASI Aparat emituje frekvencije iz oblasti ultrazvuka koje deluju iritirajuće do bolno na CNS i PNS gmizavaca. Usled čega gmizavci beľe odnosno napuątaju ątićeni prostor.
ELEKTROMAGNETNE PULSIRAJUĆE VIBRACIJE
DIGITALNA SINHRONIZACIJA. Automatska promena ultrazvučnih oscilacija.

SEIZMIČKI TALASI (SEIZMIČKI POTRESI - VIBRACIJE)
Gmizavci ih osećaju kao najavu seuzmičkih udara (zemljotresa),
pa instinktivno beľe.

ZVUČNI TALASI. Aparat emituje i zvučne talase - niskog intenziteta.

Bez hemijskih sredstava, bez ątetnih supstanci, bez mirisa.

Karakteristike: Mikro-SMD tehnologija. Pouzdan Efikasan Dugovečan.
Veoma je otporan na spoljne fizičke uticaje: temperaturu, vlagu = vodu i pritisak mase tela preko 1,7 tona (1 T = 1.000 kg = 1.000.000 g = 1 mega gram).
To znači da se svi radovi na travnjaku, u voćnjaku, plasteniku zalivanje, ąiąanje, berba i ostali radovi mogu obavljati neometano.
Napajanje aparata: DVE opcije napajanja su moguće na svakom aparatu.
naizmenična struja 220 volti preko adaptera i / ili baterjom od 9 volti.

Adapter se isporučuje uz aparat / baterja - ne.
Adapter moľe sluľiti kao punjač za baterju ili za direktno napajanje aparata.


Apsolutno bezbedan aparat. Bez hemikalija, nema ątetnih dejstava po zdravlje ljudi, nema ątetnih dejstava na kućne ljubimce i domaće ľivotinje, deluje samo na gmizavce - zmije i guątere.
Radni vek eksploatacije aparata: Dugotrajan.
Boje / Color: Green Black White.
Garancija: DA. Uz aparat se isporučuje overena pismena garancija na proizvod.
U skladu sa Uslovima kupovine i koriąćenja kao ugovornim odnosom, predstavljenim na sajtu Tehnomedicina.rs bez obzira na način kupovnne (internet narudľbina, telefonski poziv, lična kupovina).

Isporuka Aparata: Pouzećem - Poątom - "Post Expres" (Poąta Srbije) .
Cena dostave poąiljke:
Post Expresom: 290,00 do 320,00 RSD. ( za 1 do 2 aparata u poąiljci ).

Vreme isporuke poąiljke:
za 1 dan. Maksimalno do 2 radna dana.


Akcijska Cena: 2.290,00 RSD
ili 2 u setu: 2 kom. = 4.290,00 RSD
Ocenjivanje aparata

Upiąite serijski broj ( Bar kod )
vaąeg aparata = verifikacija:

*
Ocenite od 1 do 5
,,,............ .,,.
Solarni Rasterivač
PC-250M-027 SOLAR

Primena: protiv krtica i slepog kučeta.
Namenjen je za upotrebu na otvorenom terenu - dvoriątu, njivama, voćnjacima, povrtnjacima itd.

Pokriva do 15 ari.
Napajanje: Solarno.

Više o aparatu i naručivanje

 


Elektronski rasterivač
PC-250M-003

Primena: protiv miąeva, pacova, puhova
i kućnih insekata.

Namenjen je za unutrašnju upotrebu
u zgradi, moguća je i spoljna primena
u dvoriątu
.
Pokriva do 250m2


Više o aparatu i naručivanje

.................


Elektronski rasterivač
PC-250M-001

metalni, blindiran, vodootporan.
Primena: protiv krtica i slepog kučeta.
Namenjen je za upotrebu na otvorenom terenu - dvoriątu, njivama, voćnjacima, povrtnjacima itd.

Pokriva do 15 ari.


Više o aparatu i naručivanje

 

 

Elektronski rasterivač
PC-500M-005

Primena: protiv miąeva, pacova, puhova
i kućnih insekata.

Namenjen je za unutrašnju upotrebu
u zgradi, moguća je i spoljna primena
u dvoriątu
.
Pokriva do 500m2
.

Više o aparatu i naručivanje

................................

Elektronski rasterivač
PC-500M-008

metalni, blindiran, vodootporan.

Primena: protiv krtica i slepog kučeta.
Namenjen je za upotrebu na otvorenom terenu - dvoriątu, njivama, voćnjacima, povrtnjacima itd.

Pokriva do 25 ari.


Više o aparatu i naručivanje

Elektronski rasterivač PC-1.000M
Primena: protiv miąeva, pacova, puhova
i kućnih insekata.

Namenjen je za unutrašnju upotrebu
u zgradi, moguća je i spoljna primena
u dvoriątu
.
Pokriva do 1.000m2
.


Više o aparatu i naručivanje


-------------------------
Elektronski rasterivač
PC-250M-007i IMPACT
metalni, blindiran, vodootporan.
Primena: protiv krtica i slepog kučeta.
Namenjen je za upotrebu na otvorenom terenu - dvoriątu, njivama, voćnjacima. povrtnjacima itd.

Radi na principu seizmičkih potresa.
Pokriva do 15 ari.

Više o aparatu i naručivanje

Elektronski rasterivač
PC-250M- Klasik PLUS
Blindiran,
sa seizmikom.

Primena: protiv miąeva, pacova, puhova
i kućnih insekata.

Namenjen je za unutrašnju upotrebu
u zgradi, moguća je i spoljna primena
u dvoriątu
.
Pokriva do 250m2


Više o aparatu i naručivanje

. .......................................


Solarno-električni rasterivač
PC-250M-022 SOLARNI

Primena: protiv miąeva, pacova, puhova
i kućnih insekata.

Namenjen je za unutrašnju upotrebu
u zgradi, moguća je i spoljna primena
u dvoriątu
.
Pokriva do 250m2
Sve opcije napajanja su moguće:
Solarnio / 220 volti / Baterja

Više o aparatu i naručivanje


Rasterivač zmija
PC-50M-018 Stop Reptile-

Metalni, blindiran, vodootporan.
Namenjen je prvenstveno za spoljnu upotrebu ali se moľe koristiti i u objektima.
Lako se postavlja.

Primena: protiv gmizavaca zmija i guątera.
Više o aparatu i naručivanje


Rasterivač zmija
PC-50M-019 Stop Reptile

Namenjen je prvenstveno za objekte ali se moľe koristiti i na otvorenom terenu.

Primena: protiv gmizavaca zmija i guątera.

Više o aparatu i naručivanje
Rasterivac Komaraca
PC-SM-5M Stop Mosquito

Primena: protiv komaraca.
Namenjen protiv komaraca u objektima i na otvorenom terenu.
Ekoloąki čist aparat - Bez hemikalija, mirisa i ątetnih supstanci.
Pokriva do 5 metara u prečniku.

Više o aparatu i naručivanjeSolarno Električni Rasterivac Komaraca
PC-SM-10M Stop Mosquito

Primena: protiv komaraca.
Namenjen protiv komaraca u objektima i na otvorenom terenu.
Ekoloąki čist aparat - Bez hemikalija, mirisa i ątetnih supstanci.
Pokriva do 10 metara u prečniku.


Više o aparatu i naručivanje


| Home Tehnomedicina | Proizvodi i usluge | Prodajna sluľba | Podrąka i reklamacije | Uslovi kupovine i koriąćenja | Kontakt |

Autorsko pravo Copyright © Sva prava su zadrľana Tehnomedicina™